Tutkimus

Olen ollut toteuttamassa lukuisia tutkimusprojekteja, joiden teemat ovat keskenään hyvin erilaisia: työhyvinvoinnista ikäihmisten identiteettikysymyksiin. Kuitenkin yksi asia yhdistää kaikkia tutkimushankkeita: kiinnostus ihmisen kykyyn tehdä hyvää yhdessä muiden kanssa.

Tässä muutamia tutkimushankkeitani:

2019 – Uskonnon välittyminen sukupolvelta toiselle

Kansainvälinen vertaileva tutkimus jatkuvuudesta ja katkoksista perhesosialisaatiossa

Tämä kansainvälinen hanke sisältää sekä laajat kyselytutkimukset viidessä eri maassa että perheiden syvähaastattelut: Miten usko, arvot ja katsomukset välittyvät – tai eivät välity – perheissä sukupolvelta toiselle?

2015 – 2017 CoPassion: Myötätunnon mullistava voima liike-elämässä

Tekesin ja suomalaisten yritysten rahoittamassa projektissa selvitettiin, miten myötätunto ja myötäinto voivat olla tuomassa liiketoimintaetua muun muassa työhyvinvoinnin kautta. Projektissa johdin työpakettia, joka keskittyi innovatiivisuuteen ja uusien ideoiden leviämiseen. Mitä vaaditaan, jotta työyhteisön myötäintopääoma voisi kasvaa? Hankkeessa loimme mallin myötäintopääomasta ja ryhmätyöskentelykonseptin kasvun herättelemiseksi.

2014 – 2018 CoCare: Yhteistyö ja merkitysjärjestelmät hoivassa

Toimin sekä tutkijana että koordinaattorina tässä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa, jossa tutkittiin hoivaa ja huolenpitoa yhteistyön ja uskonnon näkökulmista. Oma tutkimusosuuteni keskittyi vastavuoroiseen huolenpitoon ja viisauteen. Miten voimme viisastua yhdessä, ja miten se vaikuttaa hyvinvointiimme?

2009 – 2013 Uskonto ulkomailla asuvien eläkeikäisten suomalaisten kulttuuri-identiteetissä

Millainen asema uskonnolla ja uskonnollisilla yhteisöillä kuten seurakunnilla on ulkosuomalaisten yhteisöissä? Millaisia merkityksellisyyden ja henkisen kasvun pohdintoja eläkeikäisten ulkomailla asumiseen liittyy? Näihin kysymyksiin paneuduin ensimmäisessä väitöksen jälkeisessä omassa tutkimusprojektissani, jota rahoittivat muun muassa Suomen Kulttuurirahasto ja Jenny ja Antti Wihurin säätiö.

2005 – 2009 Elämänpuu: Uskonto ja ikääntyneet vuosituhannen vaihteen Suomessa

Väitöstutkimukseni käsitteli sitä, miten ikäihmiset kuvaavat rooliaan yhteiskunnassa uskonnollisen kielen avulla. Aineistoksi sain käyttööni Eläkeliiton opintopiireissä kirjoitettuja runoja, rukouksia ja ajatelmia. Eräs keskeinen tulos oli, että ikäihmiset näkivät itsellään olevan tärkeän ja ainutlaatuisen roolin yhteisen muistin, ‘muistojen arkun’, säilyttäjinä.