Kuntavaalit 2021

TAMPERE

Viisaasti vihreä!

JENNI

SPÄNNÄRI

Vihreä ehdokas Tampereen kaupunginvaltuustoon

Olen tutkijatohtori, yrittäjä ja viljelen Teiskossa perunaa. Sormeni ovat syvällä mullassa ja ajatukseni perustuvat tutkittuun tietoon.

Teen tutkimusta viisaudesta ja myötätunnosta ja haluan tuoda niitä myös Tampereen päätöksentekoon. Hyvät päätökset ovat pitkäjänteisiä ja perustuvat tutkittuun tietoon. Kestävyysajattelun on oltava mukana kaikissa päätöksissä. Jos emme ajattele ympäristöä, ilmastoa ja lajikatoa nyt, nakerramme perustan tulevien sukupolvien hyvinvoinnilta.

Tampereen on kehityttävä viisaasti, koko kunnan alueelta. Teiskoa ja pientaloalueita ei voi unohtaa. Pitkän aikavälin hyvinvointia on luotava kaikkialle, kunkin alueen omassa mittakaavassa ja asukkaita kuunnellen. Vain siten saavutetaan kestävä ja elinvoimainen Tampere!

Olen muuttanut Tampereelle Kotkasta ja työskennellyt pitkään yliopistoissa eri puolilla Suomea ja ulkomailla. Tuon Tampereen kuntapolitiikkaan kokemuksia ja näkemyksiä myös muualta. Olen Tieteen ja teknologian vihreiden (Viite ry) jäsen ja toiminut Viitteen edustajana Vihreiden puoluekokouksessa. Teen päätöksiä, jotka perustuvat aitoon keskusteluun ja tutkittuun tietoon.

Viisaasti vihreä!

VAALITEEMAT

Viisaita päätöksiä!

Tampereella tehtävien päätösten on oltava kestäviä sekä ympäristön, ihmisten, että talouden kannalta. Päätöksissä on kuultava kuntalaisia. Kaikkien, myös ikäihmisten, kokemus ja näkemys on otettava huomioon!
HALUAN EDISTÄÄ:

  • tutkimustiedon ja Kestävä Tampere -tiekartan käyttöä päätöksenteossa
  • lähiluonnon suojelua ja ympäristökestävää kaavoitusta
  • asukasraateja ja -kyselyjä
  • inhimillisyyttä ikäihmisten palveluissa

Kaikki liikkeelle!

Liikkeelle pääseminen on jokaisen tamperelaisen oikeus, asuinpaikasta ja liikuntakyvystä riippumatta. Emme ole vain ’autoilijoita’ tai ’pyöräilijöitä’. Olemme ihmisiä, jotka usein käytämme montaa eri liikkumistapaa.
HALUAN EDISTÄÄ:

  • sujuvaa joukkoliikennettä kaikkialle, myös Teiskoon
  • hyvin suunniteltuja ja tarpeeksi isoja liityntäpysäköintialueita
  • liikuntarajoitteisille ja muille sote-matkoja käyttäville tarpeeksi matkoja
  • kevyen liikenteen väyliä myös keskustan ulkopuolelle, esimerkiksi Kämmenniemestä pohjoiseen,  tavoitteena Näsi-reitin pyörätie